Voorlichting


en scholing

Binnen de keten zijn twee programma´s ontwikkeld, te weten:

  • een voorlichtingsprogramma over jeugd met een licht verstandelijke beperking en bijkomende problematiek
  • een scholingsprogramma van vier dagdelen over jeugd met een licht verstandelijke beperking en bijkomende problematiek

De programma’s zijn ontwikkeld door Annemarie Heidekamp en zijn tot stand gekomen na inventarisatie van al aanwezige programma’s voor deskundigheidsbevordering binnen de ketenpartners, studie van de gebruikte methodieken binnen keten organisaties, alsmede door uitgebreide literatuurstudie.

De programma´s worden aangeboden aan zowel de ketenorganisaties als externe belanghebbenden. Voor informatie kunt u contact opnemen (zie contactgegevens).

Voorlichting


en scholing

Binnen de keten zijn twee programma's ontwikkeld. Ze zijn ontwikkeld na inventarisatie van al aanwezige programma's voor deskundigheids-bevordering binnen de ketenpartners en na studie van de gebruikte methodieken binnen ketenorganisaties.

meer

Keten


coördinatie

Om samenwerking tussen de partici-perende organisaties te bewerkstelligen, heeft iedere organisatie een zogenaamde ketencoördinator. Iedere zes weken komen de ketencoördinatoren samen om casuïstiek te bespreken en afspraken te maken over zorgtrajecten voor kinderen.

meer