Nieuwsbrieven


van de keten LVB+

Nummer 10, januari 2017 download...
Nummer 9, september 2016 download...
Nummer 8, mei 2016 download...
Nummer 7, december 2013 download...
Nummer 6, augustus 2013 download...
Nummer 5, februari 2013 download...
Nummer 4, november 2012 download...
Nummer 3, juli 2012 download...
Nummer 2, mei 2012 download...
Nummer 1, november 2011 download...

Voorlichting


en scholing

Binnen de keten zijn twee programma's ontwikkeld. Ze zijn ontwikkeld na inventarisatie van al aanwezige programma's voor deskundigheids-bevordering binnen de ketenpartners en na studie van de gebruikte methodieken binnen ketenorganisaties.

meer

Keten


coördinatie

Om samenwerking tussen de partici-perende organisaties te bewerkstelligen, heeft iedere organisatie een zogenaamde ketencoördinator. Iedere zes weken komen de ketencoördinatoren samen om casuïstiek te bespreken en afspraken te maken over zorgtrajecten voor kinderen.

meer