Ketenpartners


van de keten LVB+

Lentis Jonx www.lentis.nl
Ambiq www.ambiq.nl
NPGZ www.npgz.nl
Reik www.reik.nl
De Omswaai www.deomswaai.nl
's Heeren Loo www.sheerenloo.nl
Wilster (Het Poortje) www.hetpoortje.nu/wilster
Cosis www.cosis.nu
Accare www.accare.eu
Humanitas DHM www.humanitas-dmh.nl
MEE Groningen www.meegroningen.nl
De Zijlen www.dezijlen.nl
Zorggroep De Stellingwerven www.zgdestellingwerven.nl
De Trans www.detrans.nl
Talant www.talant.nl

Voorlichting


en scholing

Binnen de keten zijn twee programma's ontwikkeld. Ze zijn ontwikkeld na inventarisatie van al aanwezige programma's voor deskundigheids-bevordering binnen de ketenpartners en na studie van de gebruikte methodieken binnen ketenorganisaties.

meer

Keten


coördinatie

Om samenwerking tussen de partici-perende organisaties te bewerkstelligen, heeft iedere organisatie een zogenaamde ketencoördinator. Iedere zes weken komen de ketencoördinatoren samen om casuïstiek te bespreken en afspraken te maken over zorgtrajecten voor kinderen.

meer