Doelgroep


keten LVB+

Centraal staan kinderen, jongeren & (jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking en bijkomende problematiek in de leeftijd van 6 tot 23 jaar én hun gezin.

De problematiek van deze groep vraagt om continue (nabijheid van) ondersteuning op alle levensgebieden en door alle levensfasen heen. Iedere nieuwe levensfase, waarin steeds nieuwe taken en verantwoordelijkheden op de voorgrond staan, leidt tot nieuwe uitdagingen en een veranderende behoefte aan ondersteuning.

Voorlichting


en scholing

Binnen de keten zijn twee programma's ontwikkeld. Ze zijn ontwikkeld na inventarisatie van al aanwezige programma's voor deskundigheids-bevordering binnen de ketenpartners en na studie van de gebruikte methodieken binnen ketenorganisaties.

meer

Keten


coördinatie

Om samenwerking tussen de partici-perende organisaties te bewerkstelligen, heeft iedere organisatie een zogenaamde ketencoördinator. Iedere zes weken komen de ketencoördinatoren samen om casuïstiek te bespreken en afspraken te maken over zorgtrajecten voor kinderen.

meer