Wat is


de keten LVB+

Sinds 2008 heeft een groot aantal organisaties in de provincie Groningen, die zich bezig houden met de zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking en bijkomende problematiek, zich in de keten LVB+ verenigd.

De keten is ontstaan vanuit het Platform Gehandicaptenzorg Groningen (PGZG), tegenwoordig Noordelijk Platform Gehandicaptenzorg. Het doel van de keten is te komen tot een integraal traject van zorg en onderwijs of dagbesteding voor cliënten uit de drie noordelijke provincies: continuïteit van zorg op alle levensterreinen en in alle fases van de ontwikkeling.

Voorlichting


en scholing

Binnen de keten zijn twee programma's ontwikkeld. Ze zijn ontwikkeld na inventarisatie van al aanwezige programma's voor deskundigheids-bevordering binnen de ketenpartners en na studie van de gebruikte methodieken binnen ketenorganisaties.

meer

Keten


coördinatie

Om samenwerking tussen de partici-perende organisaties te bewerkstelligen, heeft iedere organisatie een zogenaamde ketencoördinator. Iedere zes weken komen de ketencoördinatoren samen om casuïstiek te bespreken en afspraken te maken over zorgtrajecten voor kinderen.

meer